Autori

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Angela Quaranta

Angela Quaranta è laureata in ingegneria elettronica all’università di Firenze e attualmente si occupa di Qualità aziendale (SGQ).